Taping

Kinesiotaping – správnou aplikací vhodné techniky tapu /tejpu/ na příslušnou oblast těla
vyvoláme reflexní reakci organismu s cílem odstranit patologické změny, čímž umožníme návrat fyziologické funkce příslušné části pohybového aparátu.
Tejpování je vhodné pro každého z nás včetně aktivních sportovců.

Účinky kinesiotapingu na pohybový aparát:

  • zlepšuje prokrvení příslušné oblasti – příznivě ovlivňuje krevní a lymfatické řečiště
  • snižuje bolest a otok svalů a kloubů
  • upravuje napětí přetížených svalů
  • zvyšuje stabilitu a rozsah pohybu kloubů

Možnosti využití kinesiotapingu:

  • vertebrogenní algický syndrom – bolesti krční hrudní a bederní páteře
  • bolesti a nestability kloubů na horních i dolních končetinách
  • tenisový a golfový loket
  • syndrom karpálního tunelu
  • podvrtnutí a natažení kloubů